Sơ đồ mặt bằng Block E – Emerald

Sơ đồ mặt bằng Block E – Emerald dự án Celadon City

tang-tret-block-e-emerald-du-an-celadon-city
Tầng trệt Block E Emerald – Dự án Celadon City
tang-1-den-2-block-e-emerald-du-an-celadon-city

Tầng 1 – 2 block E Emerald – Dự án Celadon City

tang-3-den-14-block-e-emerald-du-an-celadon-city

Tầng 3 – 14 block E Emerald – Dự án Celadon City

tang-15-block-e-emerald-du-an-celadon-city

Tầng 15 block E Emerald – Dự án Celadon City